postheadericon Esztergomi élmények

2015. július 27-én, hétfőn Esztergomban 20:28-kor volt a hivatalos napnyugta, ám autóm jobb első ablakán kinyúló székely zászlómon mégis "nyolc ágra sütött" a félhold árnyékában, midőn a FILI-buszok mintegy másfél órás kényszerű késéssel Tát felől a város határához érkeztek. Büszkén vezettem fel a "konvojt", mint a "safety car" a Forma 1-en, ám erre nem sokkal 22 óra előtt már senki nem volt kíváncsi az alvó városban. A főútról nyíló nagykapun beérve egykori évfolyamtársam, P. Halmai Vilmos és Pálmai Árpád ének-zenetanár fogadta székely vendégeinket a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvarán. A csoport rutinos kísérői gyorsan beterelték a FILI-tagokat a diákebédlőbe, ahol a Hévíz étterem dolgozói 2 órája megterített asztallal és még éppen ki nem hűlt finom vacsorával, türelemmel várták, majd kiszolgálták a megfáradt társaságot. A csíki gyökerekkel rendelkező Kedves Ilona iskolatitkár előzetes precíz hálóbeosztásának, továbbá Pálmai Árpád helyismeretének és kitartó segítségének köszönhetően viszonylag hamar mindenki birtokba vehette a szünidőt töltő diákok üres fekhelyeit. A felnőttek nyugodalmas éjszakájáról pedig Vilmos atya gondoskodott jófajta vörös és fehér gyöngyöspatai "nektár" biztosításával.

 

A másnap komótosan indult. A 9 órai reggeli után egyesek a várost járták, mások naplót írtak, pihentek, míg a szorgalmasabbak a szentélyben elkezdték az állvány összeszerelését. Néhányan a 3 busztól kissé szűknek bizonyult udvaron bőrlabdát rugdosva múlatták az időt. Megsajnáltam őket, ezért Rátkai Péter testnevelő tanár hozzájárulásával a "Szöcske" vezette 6 fős csapatot 5 személyes autómmal kivittem a gimnázium szigeti sportpályájára. Napjaink embercsempészeit megszégyenítő módon a két legkisebb termetű FILI-legényt a csomagtartóban "kvártélyoztam" el. Lelkükre kötöttem, hogy időben érkezzenek gyalog vissza, amit be is tartottak. A FILI-kísérőket Pálmai tanár úr bevezette közben a ferences gimnázium és kollégium "rejtelmeibe", sőt a búcsúját két nappal korábban ünneplő Szent Anna templom orgonáját is megszólaltatta, - megnyugtatván az értő füleket a koncert-helyszín jó akusztikájáról. Ez alatt Bánhidy László alpolgármester úr Haáz Sándor tanár urat velem együtt átkísért a városházára, ahol Romanek Etelka polgármester kedvesen fogadott. Egy mielőbbi újabb esztergomi koncerten kívül többek között szóba került a vargyasi (Háromszék) műemlék Daniel-kastély is, amely 2005 óta Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képezi. Talán kevesen tudják, hogy Haáz karnagy úr nagyapja, a festő és múzeumalapító etnográfus Haáz Rezső által készített kis faliszekrény még ma is látható a kastély vadásztermében. Mire visszaértünk a gimnáziumba, addigra a FILI már ünneplőben készülődött az udvaron a délutáni programra.

 

A Hévíz étterem 13 órakor finom, bőséges ebéddel várt minket, ám csak később értettem meg, hogy főleg a leányok miért hagyták ott egymás után sebtében a félig megkezdett második fogást: nem a vonalaikra való vigyázás miatt, hanem hogy a szemben lévő Bástya Áruházban "vásárfiára" költsék el maradék zsebpénzüket" A vásárolt holmik térítésmentes őrzésére a Hévíz étterem vállalkozott, míg vissza nem értünk a bazilikától. A "Bástya-ostromlók" miatt kis időeltéréssel, különböző úton értünk fel a várba; itt már lesben álltak a Bonum Televízió és a Dextramédia Kft. operatőrei. A Gyermekfilharmónia előbb a székesegyház főlépcsőjén sorakozott fel, ahol Bánhidy László lelkes szavaival minden bizonnyal belopta magát székely vendégeink szívébe. Megérdemli alpolgármester úr, hogy idézzem őt: "Tudnotok kell arról, hogy hihetetlen ostromokat, hihetetlen harcokat élt meg ez a vár, és rendkívül sokat kellett küzdenünk azért, hogy a Kárpát-medence magyarsága megmaradjon, és azért, hogy Európa keresztény maradjon. Persze ezt Európa "meghálálta" nekünk, - idézőjelbe téve -, ennek köszönhető, hogy ti egy másik országban laktok. Ezért harcoltunk mi 1000 éven keresztül, hogy szétszakítsanak bennünket. De hát nem sikerül, mert lélekben egyben maradunk". A magyar szó, a magyar ének, a magyar tehetség meg fog maradni. "Nagyon büszke vagyok rátok, én is székely vagyok egyébként, de csak 25 százalékban, de az a legértékesebb részem, - érzem magamban -, úgyhogy a saját fajtámat dicsértem eddig, hát ezért mondtam ilyen jókat rólatok, és örülök, hogy vidámak, tehetségesek és büszkék vagytok." Egy csoportkép is készült, majd utána bevonult a székelyruhás, pompás menet a bazilika kupolája alá, ahol körbeállva dalra fakadtak. A világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett oltárképéről Boldogasszony Anyánk mosolyogva tekintett le az ősi himnuszunkat éneklő patronáltjaira. Valóban megható pillanatok voltak! Ezután az altemplomban körbeálltuk a 40 évvel ezelőtt elhunyt Mindszenty József bíboros-hercegprímás sírját, és rövid imával emlékeztünk a hányatott sorsú főpásztorra. Röviden megemlítettem, hogy onnan nem messze nyugszik a tavaly eltávozott Baróti István orgonaművész, aki szintén Márton Áron püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson látta meg a napvilágot.

 

Este 6 órára megtelt a ferences templom, és kis idő múlva a már megszokott indulóra bevonult a kórus, - mosolygó arcok, tiszta tekintetek. P.Tokár János, a gimnáziumot 17 éven át vezető korábbi igazgató a Pax et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület elnökeként üdvözölte Haáz Sándor karnagyot, a 33 éve alakult FILI jelenlegi tagjait, a megjelenteket, - köztük az első padsorban helyet foglaló Schmittné Makray Katalint és Romanek Etelka polgármestert, majd felolvasta Dr. Semjén Zsolt fővédnök köszöntő levelét. "A Szentegyházi Gyermekfilharmónia" vezetői és tagjai koncertjeikkel bizonyságot tesznek arról, hogy a határok nem emelhetnek falat összetartozásunk elé" Ezúton köszönöm zenébe foglalt nemzetszolgálatukat, további munkájukra a Mindenható áldását kérem" - írta többek között a miniszterelnök helyettes. Romanek Etelka polgármester asszony hasonlóan kedves szavakkal köszöntötte székely vendégeinket. A mintegy 70 perces koncert végén a hallgatóság felállva vastapssal ismerte el a csodálatos előadást. Szent István királyunk szülővárosa visszavárja a FILI-t! Köszönjük!

 

/Csaba László/

Képek

Videók